Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • Khảo sát địa chất thủy văn

  Khảo sát địa chất thủy văn

  Khảo sát địa chất thủy văn nhằm xác định trữ lượng khai thác nước, hoặc kiểm tra đánh giá những ảnh hưởng qua lại giữa công tác xây dựng và điều kiện địa chất thủy văn tại địa điểm xây dựng để từ đó đ

  Follows

  Liên hệ với chúng tôi

  Messenger

  Zalo

  Telegram

  Yêu cầu gọi lại (Nhập SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn!)