Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • Giới thiệu Xem tất cả

  Cơ cấu tổ chức

  2017-12-31

  Cơ cấu tổ chức công ty H.A.I

  Đọc thêm

  Sứ mệnh và tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

  Tầm nhìn: Trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn khảo sát xây dựng công trình tại Việt Nam....

  Giới thiệu chung

  Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Tổng hợp H.A.I được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng k&ya...

  Quá trình phát triển

  Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Tổng hợp H.A.I Chúng tôi hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực khảo sát địa kỹ ...

  Hồ sơ năng lực Xem tất cả

  Hồ sơ năng lực

  2018-01-15

  Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát Xây Dựng Tổng Hợp H.A.I

  Đọc thêm

  Giấy chứng nhận LAS-XD 451

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG...

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Tổng hợp H.A.I được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102021541 ngày 19 tháng 04 năm 2004 do Sở Kế hoạ...

  Tin tức Xem tất cả

  THỰC HIỆN LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13

  2018-04-09

  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 100/TTg-KTN ngày 29/12/2014 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014, để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật, Bộ Xây dựng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng 2014 trong khi chờ có văn bản quy định, hướng dẫn. Riêng một số nội dung Luật Xây dựng 2014 giao cho Chính phủ hướng dẫn thì được áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003 nhưng không trái với các

  Đọc thêm

  Chào mừng ngày thành lập công ty H.A.I

  Chào mừng ngày thành lập công ty H.A.I...

  3D MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT DỰA TRÊN DỮ LIỆU HỐ KHOAN

  3D MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT DỰA TRÊN DỮ LIỆU HỐ KHOAN...

  Ứng dụng phần mềm CSI SAFE

  SAFE là công cụ cuối cùng để thiết kế sàn bê tông và các hệ thống móng. Từ khung bố trí tất cả các cách để sản xuất bản vẽ chi tiết, SAFE tích hợp mọi khía cạnh...

  Tự hào truyền thống Ngành Địa chất Việt Nam

  Tự hào truyền thống Ngành Địa chất Việt Nam. 72 năm qua, kể từ ngày 2/10/1945, Ngành Địa chất Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lập nhiều thành ...

  Follows

  Liên hệ với chúng tôi

  Messenger

  Zalo

  Telegram

  Yêu cầu gọi lại (Nhập SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn!)