Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • Khảo sát địa hình

  Khảo sát địa hình

  Công tác khảo sát trắc địa được tiến hành để nghiên cứu điều kiện địa hình của địa điểm xây dựng và thu thập những tài liệu và số liệu cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế công trình xây dựng và cá

  Follows

  Liên hệ với chúng tôi

  Messenger

  Zalo

  Telegram

  Yêu cầu gọi lại (Nhập SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn!)