Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • Khảo sát địa hình

  Ngày đăng: 04-01-2018 - Chuyên mục: Khảo sát địa hình

  Công tác khảo sát trắc địa được tiến hành để nghiên cứu điều kiện địa hình của địa điểm xây dựng và thu thập những tài liệu và số liệu cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế công trình xây dựng và các dạng công tác khảo sát khác. 

  Đo vẽ, thành lập  bản đồ địa hình theo các tỷ lệ:


  -    1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000
  -    Thiết lập mốc phục vụ công tác khảo sát
  -    Lập lưới khống chế tọa độ và cao độ
  -    Đo mặt cắt dọc, ngang tuyến
  -    ………..


  Trong khi đó, khảo sát trắc đạc công trình được tiến hành để phục vụ các công trình trong thời gian xây dựng. Thành lập lưới khống chế thi công


  -    Bố trí công trình
  -    Kiểm tra độ chính xác xây lắp công trình
  -    Định vị các tim trục công trình
  -    Định vị mặt bằng móng
  -    Định vị các trục chính, trục phụ
  -    Định vị hệ thống cao độ của công trình xây dựng
  -    Kiểm tra độ biến dạng của công trình (kiểm tra độ lún, dịch vị ngang, dọc )
  -    …………………………

  Follows